FELDENKRAISOVA® METODA

CO VÁS MŮŽE FELDENKRAISOVA® METODA NAUČIT?

  • Pohyb s větší lehkostí a bez zbytečného úsilí
  • Úlevu od bolesti a napětí
  • Lepší flexibilitu a koordinaci těla
  • Radost z pohybu
  • Rozšíření pohybových možností
  • Lepší vnímání vlastního těla
  • Kvalitně relaxovat a lépe zvládat stres
  • Zvýšit a udržet si kvalitu života

FELDENKRAISOVA® METODA NABÍZÍ DVA ZPŮSOBY PRO PROCES UČENÍ:

Skupinové lekce ATM
(Awareness Through Movement®) – Pohybem k sebeuvědomění
(1 lekce: 50 – 60 min.)

V lekci ATM si můžete uvědomit Vaše pohybové vzorce a objevit nové a méně namáhavé. Prozkoumáte neobvyklé a překvapivé pohyby. Většinou budete ležet na podložce. Pokyny Vám dávám slovně. Nejde tedy o kopírování „správného“ pohybu, ale o nalezení vlastní optimální pohybové cesty. V průběhu lekce povedu Vaši pozornost k různým částem těla a k Vašim pocitům.

Individuální lekce FI
(Functional Integration®) – Funkční integrace
(1 lekce: 60 min.)

Lekce FI je přizpůsobena Vašim osobním potřebám. Obvykle ležíte na speciálním lehátku v pohodlném oblečení. Záměr je stejný, jako ve skupinové lekci. Pomocí jemných doteků a pohybů společně prozkoumáváme funkčnost pohybů a hledáme nové možnosti uspořádání celého těla. Cílem je, abyste se cítil/cítila bezpečně a uvolněně.

MOSHÉ FELDENKRAIS

Dr. Moshé Feldenkrais (1904 – 1984) vyvinul metodu na základě svých znalostí, které získal jako fyzik a inženýr, a svých zkušeností s bojovým uměním (měl černý pás v judu). Nechtěl se smířit s bolestmi způsobenými starým zraněním kolena a začal sám sebe pečlivě pozorovat a zkoumat své pohybové návyky. Zjistil, že člověk může změnit své pohybové vzorce a naučit své tělo, aby se dokázalo pohybovat efektivněji a s menším úsilím. Přišel na to, že mozek dokáže tvořit nové nervové trasy a že tento proces nekončí dosažením dospělosti. Dnes o tomto procesu mluvíme jako o neuroplasticitě mozku. Od padesátých let minulého století začal Dr. Feldenkrais svou metodu vyučovat v Izraeli a v sedmdesátých a osmdesátých letech také v USA a v Evropě. Od té doby se metoda šíří po celém světě. Je vyhledávána jak lidmi s pohybovými omezeními, tak i lidmi s profesními potřebami, jako jsou herci, tanečníci, hudebníci a sportovci.

 ©International Feldenkrais® Federation. Produced by Marcela Bretschneider. All rights reserved.